top of page

Hei Ruby - Oppdag koding

Algoritmisk tenkning er en måte å tenke på som brukes ved mange former for problemløsning, dvs logisk tenkning, kjenne igjen mønster, bryte problemer opp i mindre deler og sortere bort
uvesentlige detaljer for å forstå det store bildet.
Boka gir grunnleggende forståelse for begreper som senere kan overføres til ulike former for programmering.

Boka er underholdende og instruerende, og både voksne og barn får gjennom språket og aktivitetene i boka mulighet til å uttrykke seg på mange nye måter rundt teknologi, datamaskiner og koding.
Som i alle de andre bøkene består boka av en fortelling om Ruby og vennene hennes, og en fakta-del med definisjoner av begreper og en mengde aktiviteter og oppgaver. 

Faglig innhold:

  1. sekvens, dele opp i deler, se mønster

  2. Strenger, nummer, boolsk variabel

  3. Algoritme, sekvens

  4. Datastrukturer

  5. Se mønster, looper

  6. Vilkår

  7. Kreativitet

  8. Funksjoner, abstraksjoner

  9. Feilsøking, samarbeid

  10. Sette sammen, evaluere

kap5-stigen.jpg

Eks fra fortellingen, tema looper (løkker):
Ruby skal lage en stige og oppdager at hun kan lage ett trinn og kopiere framgangsmåten flere ganger. 

Eksempel fra oppgave til samme tema, lag danser ved å gjenta samme bevegelser flere ganger.

lag din egen dans.png
bottom of page