top of page

Robotens første skoledag

Rubys venninne Julia har en robot, som
de tar med seg på skolen. Den klarer seg
bra i noen aktiviteter, men er skikkelig dårlig til andre ting! Her er det mye humor og mange «knagger» å henge begrepene på til senere diskusjoner.


Boka handler om kunstig intelligens, hva som er forskjellen på denne og menneskelig intelligens.


Linda Liukas er opptatt av å
«avmystifisere» kunstig intelligens,
frykten for det ukjente må erstattes av kunnskap. Kunstig intelligens er ikke et middelalder-monster som man ikke skal tørre å forholde seg til!


Boka inneholder også viktige etiske diskusjoner, - det er viktig å forstå muligheter og begrensninger og ikke minst farer for å kunne forstå og ta de rette beslutningene

Faglig innhold:

  1. Hva er kunstig intelligens?

  2. Hva er maskinlæring?

  3. Hvordan underviser vi en maskin?

  4. Hva brukes maskinlæring til?

  5. Hvordan vet kunstig intelligens forskjell på riktig og galt?

  6. Livet i en AI-verden.

Roboten hjelper barna med mange ting. Den bruker sensorer i stedet for menneskelige sanser. 

Hei Ruby 4 INL_NO PRINT_Page_36.png

Eksempel fra oppgave til samme tema: Sammenligne Rubys menneskelige sanser og robotens sensorer. 

Hei Ruby 4 INL_NO PRINT_Page_74.png
bottom of page