top of page

Algoritmisk tenkning med Hei Ruby

Veiledningsboka er en gjennomgang av læreplaner for skole og barnehage, og viser hvordan Hei Ruby-konseptet passer med disse.

De fire Ruby-bøkene blir gjennomgått, og det vises hvordan fortellingene henger sammen med det faglige innholdet og oppgavene. 

Boka inneholder også en del tips til praktisk bruk med barnegrupper, i tillegg til forslag og tips til andre nyttige ressurser som handler om koding og algoritmisk forståelse. 

OBS!

Det er dessverre en feil på side 95.

Hent ny side 95 her.

omslag.png
innhold.png
bottom of page