Algoritmisk tenkning med Hei Ruby

Veiledningsboka er en gjennomgang av læreplaner for skole og barnehage, og viser hvordan Hei Ruby-konseptet passer med disse.

De fire Ruby-bøkene blir gjennomgått, og det vises hvordan fortellingene henger sammen med det faglige innholdet og oppgavene. 

Boka inneholder også en del tips til praktisk bruk med barnegrupper, i tillegg til forslag og tips til andre nyttige ressurser som handler om koding og algoritmisk forståelse. 

OBS!

Det er dessverre en feil på side 95.

Hent ny side 95 her.